• تحویل سریع برای شهر تهران فعال است.
  • سفارشاتی که تا ساعت 12 ظهر ثبت شوند همان روز تا ساعت 9 شب به دست خریداران محترم خواهند رسید.
  • سفارشات بعد از ساعت 12 ظهر فردای آن روز تا ساعت 21 تحویل خواهند شد.
  • البته تنظیم زمان تحویل در وب سایت و در بخش سبد خرید در دسترس است.

 

 

  • تحویل ماهی و کالای شهرهای دیگر بصورت یک روزه انجام می شود.
  • سفارشاتی که امروز ثبت شوند ، تا شب به ترمینال منتقل شده و فردای آن روز در شهر شما از ترمینال قابل تحویل هستند.
  • برای سفارشات شهرهای دیگر یک یخدان برای بسته بندی در فاکتور شما ثبت خواهد شد.
  • تمام کرایه های شهری و بین شهری بصورت پس کرایه است که در ترمینال مقصد اخذ خواهد شد .
  • هزینه پس کرایه برای شهر های شمالی هر یخدان 80تا100 هزارتومان و برای شهرهای جنوبی 100 تا 150 هزارتومان خواهد بود.