باهوش ترین ماهی کدام است؟

باهوش-ترین-ماهی

باهوش ترین ماهی کدام است؟

هوش ماهی اسکار سبب افزایش محبوبیت این ماهی زیبا شده است

هوش ماهی اسکار و سیچلاید ها نسبت به اکثر ماهیان آکواریومی بیشتر است و در نتیجه رفتارهای هدفمندتری را نسبت به ماهیان رایج آکواریومی از خود بروز می دهد.

صرف نظر از تفاوت های ظاهری که سبب تفاوت سیچلاید ها از سایر ماهی ها شده است، همه سیچلاید ها کم و بیش دارای مشخصه ای هستند که باعث مقبولیت آنها در بین افراد علاقمند به آکواریوم گردیده است.

آنها نسبت به اکثر ماهیان آکواریومی دارای هوش بیشتری می باشند و در نتیجه رفتارهای هدفمندتری را نسبت به بسیاری از ماهیان رایج آکواریومی از خود بروز میدهند. سیچلاید باهوش سبب محبوبت در میان مردم شده است.

ویژگی های رفتاری ماهی اسکار در مقایسه با دیگر ماهیان :

به نظر میرسد که این ماهیها نسبت به ماهیان دیگر در مورد آنچه در اطرافشان میگذرد آگاهتر باشند و همین زیرکی است که باعث می شود آنها را بطور اغراق آمیزی دارای شخصیت به حساب آورند.

به عنوان مثال اگر شما رفتار گروهی از فرشته ماهیها یا اسکارها یا ماهی دهان انکوباتوری مصری (Egrptian mouthbrooders) در یک آکواریوم بزرگ را با رفتار گروهی از دانیوهای گورخری یا تایگر بارب ها یا تتراهای نئون در مخزنی مشابه مقایسه کنید، متوجه خواهید شد که کلمه «شخصیت» در مورد یک ماهی به چه معناست.

شنای بی هدف و رفتارهای آشفته ای که از بارب ها، دانیو و تتراها سر می زند کاملا با رفتار سیچلایدها، که اگرچه آرامتر ولی با هدفتر از یک نقطه آکواریوم به نقطه دیگر آن می روند، کاملا متفاوت است.

به بیان دیگر سایر ماهیان فقط پرسه می زنند یا جابجا می شوند اما سیچلایدها کاوش میکنند. همین مطلب در مورد اسکارها نیز صادق است.

به نظر می آید که رفتار آنها هدفمند است و میدانند چه می کنند. اگرچه سیکلیدها باهوشترین ماهیان آکواریومی نمی باشند (فیل ماهیان آفریقایی از خانواده Mormyridae) در روش معمول مقایسه نسبی هوش در حیوانات یعنی بررسی نسبت وزن مغز به وزن کل بدن، نسبت به سیچلایدها در مقام برتری جای می گیرند) اما جایگاه آنها بسیار نزدیک به بهترین ها می باشد و ماهی اسکار نیز یکی از باهوش ترین سیچلایدهاست.

اظهارنظر اخیر نتیجه مشاهده و گفتگو با افراد علاقمند به نگهداری از ماهیان زینتی است، نه نتیجه بررسی های آزمایشگاهی. آزمایش هایی برای مشخص کردن هوش نسبی در گونه های مختلف سیچلاید به عمل آمده است.

اما براساس تجربه های شخصی اینجانب و سایر آکواریوم داران، اسکارها از جمله زیرک ترین سیچلایدها می باشند. این ماهیان نه تنها توانایی تربیت شدن در ردستای واکنش به شگردهای ساده ای مانند به صدا درآوردن زدنگ به منظور دسترسی به غذا را دارا هستند که به نظر می آید آموزش دادن به آنها نسبت به سایر گونه ها ساده تر بوده و لذت بخشتر است.

اسکارها نسبت به سایر گونه ها از شناخت بیشتری نسبت به صاحب خود برخوردار بوده و از معدود ماهیانی هستند که قادرند گهگاه به مهربانی های انسانی به شکلی پاسخ دهند. هوش ماهی اسکار باعث علاقه مندی بیشتر مردم به این ماهی شده است.

چشم های برآمده در اسکارهای بزرگ عادی بوده و هیچ دارویی برای درمان آنها نباید بکار برد، مگر نکه چشم ها از پوشش گوشتی خود بیرون زده باشند. به همین خاطر اسکارها سلطان ماهیان آکواریومی آب شیرین به حساب می آیند.

این ماهیان در کنار برخی دیگر از سیچلایدهای بزرگ میتوانند به عنوان یک حیوان دست آموز در دنیای آکواریوم ماهیان آب شیرین نقش آفرینی کنند.

این در حالی است که سایر ماهیان تنها به درد تماشا کردن می خورند، همانطور که متوجه شده اید در اینجا بطور خاص از ماهیان آب شیرین صحبت به میان آمده است، زیرا برخی گونه های آب شور مانند بعضی از هارمورماهیان یا خفاش ماهیان، به اندازه اسکارها ویا حتی بیش از آنها نسبت به انسان واکنش دوستانه نشان میدهند.

خلاصه این که اسکارها میتوانند به خوبی نقش حیوانات خانگی ( pets ) را ایفاء نمایند. در همین رابطه دیده شده که اسکارها از وارد نمدن دست در آکواریوم و نوازش آنها استقبال می کنند و با حرکات ملایم، خود را بدست صاحب خود می مالند.

هوش ماهی اسکار رفتاری را ایجاد می کند که درست مانند رفتاری است که سگهای خانگی از خود نشان میدهند. شواهدی وجود دارد که آنها میتوانند صاحب خود را از سایر افراد تشخیص دهند و البته این ویژگی به ندرت در ماهیهای دیگر دیده می شود و همین امر باعث شده توجهی که به اسکارها می شود بیشتر از سایر گونه های آکاریومی باشد.