پیشنهاداتــــــــــــــ شگفتـــــــــــــــــ انگیز

لیستــــــــ شگفت انگیزها

کت کلمبیایی 10 تا 12 سانت

۴۰,۰۰۰ تومان ۳۵,۰۰۰ تومان

ماهی کوریدوراس فلفلی 3 تا 5 Cm

۶۶,۰۰۰ تومان ۵۹,۹۰۰ تومان

ماهی بلو آکارا مولد 5 تا 7 سانت

۹۰,۰۰۰ تومان ۸۳,۰۰۰ تومان

ماهی آنجل مولد 3 تا 5 سانت

۵۰,۰۰۰ تومان ۴۵,۰۰۰ تومان