پیشنهاداتــــــــــــــ شگفتـــــــــــــــــ انگیز

لیستــــــــ شگفت انگیزها

گیاه لودویجیا ریپنس روبین (گلدانی)

۱۸,۹۰۰ تومان

کوریدوراس استربای 2 تا 3 سانتی متر

۴۹,۹۰۰ تومان

کت لیزارد فارلوولا 6 تا 8 سانت

۱۳۴,۸۰۰ تومان

ماهی گوپی گرید A پک 10 عددی

۱۹۹,۰۰۰ تومان

پک ماهی کالر ویدو 1 تا 2 سانت (10 عددی)

۹۹,۰۰۰ تومان

پک ماهی زبرا 2-2.5 سانت (20 عددی)

۷۹,۹۰۰ تومان

پرت رنگی قرمز 6 تا 7 سانتی متری

۷۹,۹۰۰ تومان

ماکرو زرد 5-6 سانت

۱۲,۸۰۰ تومان

ردلاین 7 تا 8 سانت

۹۹,۰۰۰ تومان

پوکه معدنی بسته 5 کیلوگرمی

۲۵,۵۰۰ تومان

تنگ فایتر TBB تترا

۲۹۹,۰۰۰ تومان

آکواریوم آکوا مدل BT-500 طول 50 سانتی متر – مشکی

۱,۳۳۸,۰۰۰ تومان

آکواریوم مکانیزه ماهیران مدل MA-22 – مشکی

۹۲۸,۰۰۰ تومان

آکواریوم مکانیزه ماهیران مدل MA-21 – سفید

۷۸۹,۰۰۰ تومان