29 کالا

بیو فیلتر

بیو فیلتر: به طور کلی ، بیوفیلتر یک سیستم کنترل کننده سطح آلاینده ها با استفاده از تجزیه میکروبی در داخل راکتور است که منجر به ایجاد مواد زیست محیطی می شود. به اندازه کافی ساده درست است؟ حتی به عبارتی ساده تر ، بیوفیلتر حاوی میکروب هایی است که می توانند آلاینده ها را بخورند و آن را به ترکیبات محیطی بی خطر تبدیل کنند.
اصطلاح “بیوفیلتر” به طیف گسترده ای از آلاینده ها اعمال می شود.

بیوفیلتر ، فیلتر حوضچه بیولوژیکی

بیوفیلتر یک فیلتر بیولوژیکی است که آب غنی از دی اکسید کربن را در یک حوضچه تأمین می کند. دی اکسید کربن برای گیاهان آب بسیار مهم است. آنها به نوبه خود آب حوضچه را تمیز و تمیز نگه می دارند.