8 کالا

فیلتری آبشاری

فیلتری آبشاری: بدون انجام فیلتراسیون بیولوژیکی مداوم ، ماهیان در نهایت در یک سیستم بسته بر اثر مسمومیت با آمونیاک خواهند مرد. فیلتراسیون فیزیکی بدین صورت است که فیلتر آکواریوم بقایای بدن از قبیل مدفوع ماهی ، غذای باقیمانده ماهی یا هر ماده کوچک و شناور در آب را به صورت فیزیکی از بین ببرد.

فیلتر آکواریوم برای داشتن آکواریوم در خانه به اندازه مخزن ماهی مهم است. تا زمانی که می خواهیم ماهی را زنده نگه داریم ، نمی توانیم از هیچ یک از آنها بگذریم. بسیاری از مردم اولین مخزن ماهی خود را حتی بدون فیلتر نیز راه اندازی کردند. جای تعجب نیست که چرا بیشتر ماهی ها در چند هفته اول می میرند.

فقط برای اینکه سرراست باشیم ، اگر فیلتر در مخزن ماهی نباشد ، ماهی می میرد.