66 کالا

فیلتر خارجی

فیلتر خارجی : در اواخر مرحله تصفیه قرار دارند – آنها آب را از آکواریوم به یک جعبه یا قوطی خارجی می کشند ، جایی که آب از طریق یک سری فیلترهای مختلف (توسط یک پمپ آب) رانده می شود و دوباره به داخل مخزن می رود. این نوع فیلترها معمولاً هر سه نوع فیلتراسیون شیمیایی ، بیولوژیکی و مکانیکی را برای شما فراهم می کنند ، بسته به نوع رسانه ای که استفاده می کنید. فیلترهای خارجی برای مخازن متوسط تا بزرگ مناسب هستند زیرا در صورت نگهداری صحیح روش بسیار کارآمدی برای فیلتر کردن آب مخزن شما هستند.

فیلتراسیون بیولوژیکی – فیلتراسیون بیولوژیکی فرآیند تبدیل آمونیاک تولید شده توسط ماهی به یک نیترات بی ضرر است. این مهمترین عملکرد یک فیلتر است و دلیل اینکه شما باید یک فیلتر در مخزن ماهی خود داشته باشید.

فیلتراسیون مکانیکی – فیلتراسیون مکانیکی بقایای فیزیکی مانند ضایعات ماهی و غذای مانده ماهی را از بین می برد.

فیلتراسیون شیمیایی – با این کار مواد شیمیایی خاصی از آب پاک می شود ، اما باید بررسی کنید که این نوع فیلتراسیون را دارید ، زیرا این امر به نوع فیلتر فیلتر بستگی دارد.