نظافت آکواریوم

173 کالا

نظافت آکواریوم

نظافت آکواریوم: یکی از مهمترین کارهای که هر آکواریوم داری باید انجام دهد تا ماهیان داخل اکواریوم دچار بیماری یا مرگ نشود نظافت‌آکواریوم است.

هر یک از شما عزیزانی که اکواریوم دارید از بزرگ تا کوچیک باید یکسری کارها انجام دهید تا آکواریوم تمیز و بدون هیچ مواد مضر و آلودگی باشد.

نگهداری خوب از آکواریوم (نظافت‌آکواریوم) باعث رشد و پرورش ماهیان داخل آکواریوم میشود.

سیفون کردن اکواریوم استفاده از مگنت های شیشه تمیز کن و . . . . باعث نظافت آکواریوم میشود.

شما عزیزان میتوانید در این دسته بندی از سایت ماهی پت موارد لازم برای نگهداری و نظافت‌آکواریوم مشاهده کرده و خرید خود را ثبت کنید.

در این دسته بندی مواردی همچون:

1- چسب آکواریوم

2- شیرتقسیم

3- خوراک دهنده اتومات

4- زایشگاه

5- سنگ هوا

6- شلنگ هوا

7- تور آکواریوم

8- سیفون

9- سیفون شارژی

10- مگنت شیشه