غذای لاک پشت

1 کالا

غذای لاک پشت

غذای لاک پشت: رژیم لاک پشت آب شیرین نیز به همان اندازه متنوع است و ممکن است شامل کرم ، حلزون ، لارو حشرات ، حشرات آبزی ، سخت پوستان ، گیاهان آب ، جلبک ها و میوه های افتاده باشد.

این لاک‌پشت ها غذای خود را کامل بلعیده و آن را در دهان خود می مکند و با استفاده از ماهیچه های زبان خود می بلعند.

ما در این جا برای شما غذاهای مخصوص لاک‌پشت آماده کرده ایم که میتوانید به راحتی استفاده کنید برای لاک‌پشت آکواریومی.

این غذا ها در وزن های مختلف موجود میباشد که شامل:

  • 50 گرم
  • 100 گرم
  • 200 گرم
  • 300 گرم
  • 400 گرم
  • 500 گرم

که شما عزیزان میتوانید با مشاهده این دسته بندی از ماهی پت انواع غذاهایموجود مشاهده کنید و سفارش دهید.