11 کالا

پنس و قیچی

پنس و قیچی: شما میتوانید با استفاده اینها در سلامت و حفظ و نگهداری گیاهان آکواریوم خود موفق باشید.

شما میتوانید با استفاده قیچی برای ساقه زدن و کوتاه کردن گیاهان آکواریوم استفاده کنید.

پنس یکی از بهترین روشها برای جداسازی گیاهان آکواریوم و کاشت گیاهان میباشد.

خوبی که این محصولات دارند در این است که بلند هستند و نیازی نیست دست خودرا به صورت کامل وارد آکواریوم کنید در صورت کوتاه بودن ارتفاع آکواریوم دست وارد آکواریوم نمیشود.

برندهای مختلف تولید کننده هستند که این محصولات تولید میکنند مانند:

ایستا

آکوا

که شما عزیزان میتوانید با مشاهده این دسته بندی از ماهی پت، پنس‌وقیچی مورد نظر خودرا انتخاب و ثبت سفارش کنید.