20 کالا

Co2

Co2 آکواریوم: CO 2 مهمترین عنصر در آکواریوم کاشته شده است. یک گیاه برای تنفس و رشد توسط همه گیاهان آبزی مورد نیاز است ، که در فرآیندی به نام فتوسنتز استفاده می شود. … آنها CO 2 را با آب و انرژی نور ترکیب می کنند و برای تولید اکسیژن و قندها رشد می کنند.

سیستم های CO 2 آکواریوم چگونه کار می کنند؟

یک دیفیوزر CO 2 درون آکواریوم قرار گرفته و از گاز پر می شود. با پر شدن دیفیوزر ، ماشه را آزاد کنید و سپس برای چند ساعت آینده گاز به داخل آب پخش می شود. پس از خالی شدن مخزن پخش کننده ، از آئروسل استفاده کنید.

چگونه CO 2 را در یک آکواریوم اندازه گیری می کنید؟

متداول ترین روش از طریق چک است که با نشستن در داخل آب آکواریوم کار می کند. اینها با محلول آب و معرف pH پر شده است که به عنوان آبی بروموتیمول شناخته می شود. این معرف کیت تست pH است که همراه با کیت های تست pH برد کم (pH 6.0 تا pH 7.6) ارائه می شود.