غذای ماهی پت

8 کالا

غذای ماهی پت

غذای ماهی پت: یکی دیگر از غذاهای موجود غذای ماهی‌پت میباشد که یکی از بهترین غذاهای موجود میباشد.

غذای ماهی‌‌پت دارای بالاترین کیفیت میباشد که ماهیان شما از آن حتما استقبال خواهند کرد.

غذاهای ماهی‌پت برای ماهیان گوشت‌خوار و گیاه‌خوار عرضه می‌شود.

سایز غذا ماهی‌پت در سایز های مختلف میباشد که بتوان برای انواع ماهی در سایز های مختلف استفاده کرد.

وزن های این محصول با کیفیت :

  • 6 گرم
  • 50 گرم
  • 100 گرم
  • 150 گرم
  • 200 گرم
  • 300 گرم
  • 400 گرم
  • 500 گرم
  • 1000 گرم و . . .

میباشد که شما عزیزان می توانید با مشاهده این دسته بندی از ماهی‌پت