ریشه آبنوس

10 کالا

 • ریشه آبنوس کد 4 وزن 670 گرمریشه آبنوس کد 4 وزن 670 گرم

  ریشه آبنوس کد 4 وزن 670 گرم

  ۳۹۵,۰۰۰ تومان
  ریشه آبنوس ظاهر مختلفی دارد و به صورت رندوم انتخاب میشود و ارسال میگردد. استفاده از ریشه آبنوس برای زیبا سازی آکواریوم و طبیعی سازی آکواریوم استفاده میشود و برای لانه گزینی ماهی ها و بازی و مخفی شدن ماهی ها بسیار مناسب است
 • ریشه آبنوس کد 13 وزن 1390 گرمریشه آبنوس کد 13 وزن 1390 گرم

  ریشه آبنوس کد 13 وزن 1390 گرم

  ۸۲۰,۰۰۰ تومان
  ریشه آبنوس ظاهر مختلفی دارد و به صورت رندوم انتخاب میشود و ارسال میگردد. استفاده از ریشه آبنوس برای زیبا سازی آکواریوم و طبیعی سازی آکواریوم استفاده میشود و برای لانه گزینی ماهی ها و بازی و مخفی شدن ماهی ها بسیار مناسب است
 • ریشه آبنوس کد 14 وزن 1800 گرمریشه آبنوس کد 14 وزن 1800 گرم

  ریشه آبنوس کد 14 وزن 1800 گرم

  ۱,۰۶۰,۰۰۰ تومان
  ریشه آبنوس ظاهر مختلفی دارد و به صورت رندوم انتخاب میشود و ارسال میگردد. استفاده از ریشه آبنوس برای زیبا سازی آکواریوم و طبیعی سازی آکواریوم استفاده میشود و برای لانه گزینی ماهی ها و بازی و مخفی شدن ماهی ها بسیار مناسب است
 • ریشه آبنوس کد 12 وزن 1000 گرمریشه آبنوس کد 12 وزن 1000 گرم

  ریشه آبنوس کد 12 وزن 1000 گرم

  ۵۹۰,۰۰۰ تومان
  ریشه آبنوس ظاهر مختلفی دارد و به صورت رندوم انتخاب میشود و ارسال میگردد. استفاده از ریشه آبنوس برای زیبا سازی آکواریوم و طبیعی سازی آکواریوم استفاده میشود و برای لانه گزینی ماهی ها و بازی و مخفی شدن ماهی ها بسیار مناسب است
 • ریشه آبنوس کد 8 وزن 970 گرمریشه آبنوس کد 8 وزن 970 گرم

  ریشه آبنوس کد 8 وزن 970 گرم

  ۵۸۰,۰۰۰ تومان
  ریشه آبنوس ظاهر مختلفی دارد و به صورت رندوم انتخاب میشود و ارسال میگردد. استفاده از ریشه آبنوس برای زیبا سازی آکواریوم و طبیعی سازی آکواریوم استفاده میشود و برای لانه گزینی ماهی ها و بازی و مخفی شدن ماهی ها بسیار مناسب است
 • ریشه آبنوس کد 7 وزن 800 گرمریشه آبنوس کد 7 وزن 800 گرم

  ریشه آبنوس کد 7 وزن 800 گرم

  ۴۷۰,۰۰۰ تومان
  ریشه آبنوس ظاهر مختلفی دارد و به صورت رندوم انتخاب میشود و ارسال میگردد. استفاده از ریشه آبنوس برای زیبا سازی آکواریوم و طبیعی سازی آکواریوم استفاده میشود و برای لانه گزینی ماهی ها و بازی و مخفی شدن ماهی ها بسیار مناسب است
 • ریشه آبنوس کد 5 وزن 690 گرمریشه آبنوس کد 5 وزن 690 گرم

  ریشه آبنوس کد 5 وزن 690 گرم

  ۴۱۰,۰۰۰ تومان
  ریشه آبنوس ظاهر مختلفی دارد و به صورت رندوم انتخاب میشود و ارسال میگردد. استفاده از ریشه آبنوس برای زیبا سازی آکواریوم و طبیعی سازی آکواریوم استفاده میشود و برای لانه گزینی ماهی ها و بازی و مخفی شدن ماهی ها بسیار مناسب است
 • ریشه آبنوس کد 3 وزن 600 گرمریشه آبنوس کد 3 وزن 600 گرم

  ریشه آبنوس کد 3 وزن 600 گرم

  ۳۵۵,۰۰۰ تومان
  ریشه آبنوس ظاهر مختلفی دارد و به صورت رندوم انتخاب میشود و ارسال میگردد. استفاده از ریشه آبنوس برای زیبا سازی آکواریوم و طبیعی سازی آکواریوم استفاده میشود و برای لانه گزینی ماهی ها و بازی و مخفی شدن ماهی ها بسیار مناسب است
 • ریشه آبنوس کد 2 وزن 570 گرمریشه آبنوس کد 2 وزن 570 گرم

  ریشه آبنوس کد 2 وزن 570 گرم

  ۳۴۰,۰۰۰ تومان
  ریشه آبنوس ظاهر مختلفی دارد و به صورت رندوم انتخاب میشود و ارسال میگردد. استفاده از ریشه آبنوس برای زیبا سازی آکواریوم و طبیعی سازی آکواریوم استفاده میشود و برای لانه گزینی ماهی ها و بازی و مخفی شدن ماهی ها بسیار مناسب است
 • ریشه آبنوس کد 1 وزن 470 گرمریشه آبنوس کد 1 وزن 470 گرم

  ریشه آبنوس کد 1 وزن 470 گرم

  ۲۸۰,۰۰۰ تومان
  ریشه آبنوس ظاهر مختلفی دارد و به صورت رندوم انتخاب میشود و ارسال میگردد. استفاده از ریشه آبنوس برای زیبا سازی آکواریوم و طبیعی سازی آکواریوم استفاده میشود و برای لانه گزینی ماهی ها و بازی و مخفی شدن ماهی ها بسیار مناسب است

از ریشه آبنوس به دلیل زیبایی و خواصی که در متعادل سازی چرخه آب دارد در آکواریوم های آب شور آب شیرین و پلنت استفاده می‌شود. آبنوس گونه‌ای از درختان بومی جنوب شرقی آسیا و بخش‌هایی از آفریقا است. آبنوس ها معمولاً در جنگل‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری یافت می‌شود و در مناطقی با رطوبت و بارندگی بالا رشد می‌کند.
همچنین در برابر رطوبت، پوسیدگی و حشرات بسیار مقاوم است و برای استفاده در آلات موسیقی، مبلمان ظریف و حکاکی های تزئینی ایده آل است.