روش استفاده از سيفون و سيفون کردن اکواريم:

سیفون-کردن-آکواریوم

روش استفاده از سيفون و سيفون کردن اکواريم:


مرحله اول
براي سيفون کردن اکواريم ابتدا بايست مقدار آب مورد نياز را 24 تا 48 ساعت قبل در ظرفي جداگانه قرار داده تا کلرآن از بين رود.
بري تسريع کار می توانید از داروهای ضد کلر استفاده نمایید.

مرحله دوم
اين مرحله خارج کردن آب ازآکواريم با سيفون است .به اين صورت عمل کنيد که انتهای سيفون را در اکواريم قرار دهید و برحسب نوع سيفون با تکان دادن بالا و پايين کردن سيفون در آب يا فشار دادن پمپ آن جريان يا مکش آب را راه اندازي کنید.
قسمت خارجی سیفون که بیرون از آب است را داخل شلنگ قرار داده تا آب موجود در آکواریویم از طریق شلنگ به دستشویی یا حمام نتقل شود.
بعد از راه افتادن جريان آب انتهای سيفون را به داخل شن ها فرو ببرید (این نوع سیفون کردن بیشتر برای آکواریویم های کاهی ها که دارای شن هستند می باشد. برای آکواریویم لاک پشت ها ترجیحاً برای تمیز و آلوده نشدن آب از شن استفاده نکنید. چون فضولات در بین شن ها رفته و باعث بد بو شدن آب می شوند.)
با اين کار مواد موجود در آب به صورت چشمگيري از کف خارج مي شوند برای آکواریویم های دارای شن انتهای سيفون را در شن ها فرو برید و داخل شن ها حرکت دهید و زير و رو کنيد.
با هر بار سيفون کردن تجربه را فرا مي گيريد

مرحله سوم
جايگزين کردن آب تخليه شده آکواريم که احتمالاً در آکواريمي ديگر يا سطل هاي بزرگآماده کرده ايد. یا می توانید پس از اتما سیفون کردن شلگ را کاملاً شسته تا مواد باقی مانده و خارج شده از آکواریویم مجدد به داخل آکواریوم باز نگردد. پس از شستشو یک سر شلنگ را به شیر حمام یا دستشویی وصل کرده و سر دیگر آن را به داخل آکواریوم بگذارید تا پر شود.

نکته
بهتر است دو هفته يک بار يک سوم آب را سيفون کنيد يا حداقل ماهي يک بار سه پنجم آب را سيفون کنيد يا در صورت کثيفي زياد اب حتي مي توانيد نيمي از آب را سيفون کنيد و اب تازه جايگزين کنيد

توجه
آب تميزي که به آکواريم سيفون شده انتقال مي دهيد احتياج به چرخه ندارد.

برای خرید انواع سیفون کلیک کنید